Вътрешна течна среда на организма

     Животните осъществяват непрекъсната обмяна на вещества с външната среда. От нея те приемат вода, минерални соли, хранителни вещества и кислород и отделят в средата крайните продукти на обмяната на веществата.

     При едноклетъчните и най-просто устроените многоклетъчни животни, клетките са в непосредствен допир с външната течна среда, с която пряко обменят вещества. При всички останали многоклетъчни животни, клетките губят пряка връзка с външната среда. Дори клетките разположени на повърхността на тялото, не могат пряко да обменят вещества с външната среда. При трипластните животни (многоклетъчните) се появява вътрешна течна среда, която е посредник между телесните клетки и външната среда.

     Еволюцията на вътрешната течна среда е в тясна връзка с формирането на телесната празнина, кръвоносна система и системите, чрез които се приемат вода, минерални соли и хранителни вещества (храносмилателна система), кислород (дихателна система) и се отделят крайните продукти на обмяната (дихателна и отделителна система).

При безгръбначните животни с отворена кръвоносна система, няма разграничаване между течностите в междуклетъчните пространства, телесната празнина и кръвоносните съдове. Вътрешната течна среда при тях се нарича хемолимфа.

При животните със затворена кръвоносна система се обособяват тъканна течност и кръв. При гръбначните животни, вътрешната течна среда, е разграничена на кръв, тъканна течност и лимфа, които са тясно свързани и преминават една в друга. Кръвта се движи в затворена кръвоносна система, но част от течната и съставка се филтрира през стените на кръвните капиляри и преминава в тъканна течност, която изпълва междуклетъчните пространства. Част от водата на тъканната течност с разтворените в нея вещества се връща в кръвните капиляри. Тъканна течност непрекъснато прониква в лимфните капиляри и образува лимфата. Чрез лимфните съдове тя се влива в кръвообращението.

течности в организма

Течната съставка на кръвта, тъканната течност и лимфата образуват вътрешната течна среда на организма.

Вътрешната течна среда има постоянен химичен състав.

Концентрацията от 0,9% NaCI поражда в телесните течности осмотично налягане, еднакво с осмотичното налягане вътре в клетките. Вътрешната течна среда е изотонична. При такива условия Жизнените процеси в клетките, протичат нормално. Всяка промяна в концентрацията на солите, респективно осмотичното налягане в телесните течности, се отразява неблагоприятно върху клетъчните функции.

Вътрешната течна среда има разнообразни функции. Чрез кръвта и тъканната течност до клетките се пренасят вода, минерални соли, хранителни вещества и кислород, а се изнасят крайните продукти на обмяната.

Вътрешната течна среда осигурява хуморалното единство на организма. В нея постъпват и се разнасят из цялото тяло хормоните и други вещества с регулаторни функции. Освен това тя осигурява еднакви условия за жизнената дейност на всички клетки в организма. Вътрешната течна среда се характеризира с постоянство на обема, солен състав, алкално-киселинно равновесие, органични вещества и много други показатели. Тя изпълнява важна роля в поддържането на постоянна телесна температура, като пренася топлината от органите, в които се образува, към органите, чрез които се отдава от тялото. Хомеостатичната функция на вътрешната среда осигурява най-благоприятните условия за функционирането на клетките и на организма като цяло.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.