Хемостаза. Фактори на кръвосъсирването. Обща схема на кръвосъсирването

Кръвоспиране – поредица от физиологични процеси и механизми с определена последователност, които от една страна преустановяват кръвозагубата от наранена телесна повърхност, кухини и съдове, а от друга – осигурява течното състояние на кръвта и нормалното поддържане на кръвообращението.

 

Четири основни компонента осъществяващи процесите на хемостазата:

 • Кръвоносни съдове:

         – анатомична структура

         – функционално състояние

         – фактори на съдовата стена

 • Тромбоцитен брой и функции
 • Протеини на кръвосъсирващата система
 • Протеини на фибринолитичната система

 

Динамично равновесие между тях се модулира от участието на определени активатори и имхибитори.

Съвкупността от всички процеси механизми на хемостазата може условно да се раздели в 5 фази:

 • съдова фаза (времетраене 2 до 5 сек.)
 • тромбоцитна фаза (3 до 10 сек.)
 • плазмена фаза (30 до 120 сек.)
 • фибринолиза (6 до 48 часа)
 • възстановителна фаза (10-60 дни)

 

Участие на съдовата стена в хемостазата

При механично нарушаване на целостта на съдовата стена настъпва съдов спазъм, усилен и рефлекторно от болката (намалява кръвотока). Вазоконстрикцията се засилва от отделящия се от тромбоцитите адреналин, а впоследствие и ф.6 (серотин) и тромбоксан. Съдовия спазъм е наличният отговор при увреждане на артериални съдове. При капилярно кръвотечение е основен механизъм.

 

Роля на ендотела на съдовата стена

Намира се в директен контакт с кръвния ток. Поддържа нормалния кръвоток посредством пасивна и активно тромбо резистентност (неполепване на тромбоцити към съдовата стена). Синтезира ендотелен релаксиращ фактор (азотист оксид) и простациклин (PGl2 – вазодилатация и инхибиране на тромбоцитна агрегация.

Освобождаване на тъканен фактор (ф.III).

Здравият ендотел препятства образуване на тромбоцити, но субендотелът представлява силно тромбогенна зона (атеросклеротични, възпалително, травматични процеси – до тромбоза)

 

Участие на тромбоцитите в хемостазата

Основни функции на тромбоцитите:

 • Поддържане на капилярната цялост (увредената повърхност се покрива с тромбоцити)
 • Доставяне на вазоактивни амини
 • Доставяне на протеини оказващи въздействие върху кръвосъсирването (тромбоцитен ф.3, ф.4)
 • Стабилизиране на тромбоцитния тромб
 • Участие във възстановяването на увредената съдова стена.

 

При активиране на тромбоцитите последват основни физиологични отговора:

 1. Адхезия – залавяне, прилепване на тромбоцитите към увредения съдов ендотел или друга чужда повърхност
 2. Контрахиране на активираните тромбоцити и промяна в тяхната форма – издути, вретеновидни, сферични с дълги псевдоподи
 3. Реакция на освобождаване на вътреклетъчни компоненти
 4.  Агрегация на тромбоцитите

 

Участие на плазмата в хемостазата

Посредством циркулиращи протеини и калциеви йони:

 • Фактори на кръвосъсирването

          – външна система – ф.III, ф.IV

          – вътрешна система – ф. XII, в. м. к. прекаликреин ф.XI, ф.IX, ф.VIII

          – общ път – ф.Х, ф.V, ф.II, ф.I, ф.III

 • Фактори на фибринолизата
 • Фактори на контролните механизми (инхибитори)

Основни фактори на кръвосъсирването:

фактори на кръвосъсирването

Кръвосъсирването като комплексна система има 2 ключови фази:

 • Образуване на активен фактор Х (ф. Х-а)
 • Образуване на тромбин (чрез превръщане на протромбина под действието на тромбопластин)
 • Образуване на фибрин (от фибриногена под действието на тромбина)

 

Първа фаза – образуване не ф.Х-а може да се осъществи по 2 пътя:

Вътрешен – в него участват само фактори намиращи се в кръвта – ф.XII, ВМК, прекаликреин XI, IX, VIII, ф.3

Външен – осъществява се с участието на ф.III, ф.VII

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.