Хемостаза. Фактори на кръвосъсирването. Обща схема на кръвосъсирването

Кръвоспиране – поредица от физиологични процеси и механизми с определена последователност, които от една страна преустановяват кръвозагубата от наранена телесна повърхност, кухини и съдове, а от друга – осигурява течното състояние на кръвта и нормалното поддържане на кръвообращението.

 

Четири основни компонента осъществяващи процесите на хемостазата:

 • Кръвоносни съдове:

         – анатомична структура

         – функционално състояние

         – фактори на съдовата стена

 • Тромбоцитен брой и функции
 • Протеини на кръвосъсирващата система
 • Протеини на фибринолитичната система

 

Динамично равновесие между тях се модулира от участието на определени активатори и имхибитори.

Съвкупността от всички процеси механизми на хемостазата може условно да се раздели в 5 фази:

 • съдова фаза (времетраене 2 до 5 сек.)
 • тромбоцитна фаза (3 до 10 сек.)
 • плазмена фаза (30 до 120 сек.)
 • фибринолиза (6 до 48 часа)
 • възстановителна фаза (10-60 дни)

 

Участие на съдовата стена в хемостазата

При механично нарушаване на целостта на съдовата стена настъпва съдов спазъм, усилен и рефлекторно от болката (намалява кръвотока). Вазоконстрикцията се засилва от отделящия се от тромбоцитите адреналин, а впоследствие и ф.6 (серотин) и тромбоксан. Съдовия спазъм е наличният отговор при увреждане на артериални съдове. При капилярно кръвотечение е основен механизъм.

 

Роля на ендотела на съдовата стена

Намира се в директен контакт с кръвния ток. Поддържа нормалния кръвоток посредством пасивна и активно тромбо резистентност (неполепване на тромбоцити към съдовата стена). Синтезира ендотелен релаксиращ фактор (азотист оксид) и простациклин (PGl2 – вазодилатация и инхибиране на тромбоцитна агрегация.

Освобождаване на тъканен фактор (ф.III).

Здравият ендотел препятства образуване на тромбоцити, но субендотелът представлява силно тромбогенна зона (атеросклеротични, възпалително, травматични процеси – до тромбоза)

 

Участие на тромбоцитите в хемостазата

Основни функции на тромбоцитите:

 • Поддържане на капилярната цялост (увредената повърхност се покрива с тромбоцити)
 • Доставяне на вазоактивни амини
 • Доставяне на протеини оказващи въздействие върху кръвосъсирването (тромбоцитен ф.3, ф.4)
 • Стабилизиране на тромбоцитния тромб
 • Участие във възстановяването на увредената съдова стена.

 

При активиране на тромбоцитите последват основни физиологични отговора:

 1. Адхезия – залавяне, прилепване на тромбоцитите към увредения съдов ендотел или друга чужда повърхност
 2. Контрахиране на активираните тромбоцити и промяна в тяхната форма – издути, вретеновидни, сферични с дълги псевдоподи
 3. Реакция на освобождаване на вътреклетъчни компоненти
 4.  Агрегация на тромбоцитите

 

Участие на плазмата в хемостазата

Посредством циркулиращи протеини и калциеви йони:

 • Фактори на кръвосъсирването

          – външна система – ф.III, ф.IV

          – вътрешна система – ф. XII, в. м. к. прекаликреин ф.XI, ф.IX, ф.VIII

          – общ път – ф.Х, ф.V, ф.II, ф.I, ф.III

 • Фактори на фибринолизата
 • Фактори на контролните механизми (инхибитори)

Основни фактори на кръвосъсирването:

фактори на кръвосъсирването

Кръвосъсирването като комплексна система има 2 ключови фази:

 • Образуване на активен фактор Х (ф. Х-а)
 • Образуване на тромбин (чрез превръщане на протромбина под действието на тромбопластин)
 • Образуване на фибрин (от фибриногена под действието на тромбина)

 

Първа фаза – образуване не ф.Х-а може да се осъществи по 2 пътя:

Вътрешен – в него участват само фактори намиращи се в кръвта – ф.XII, ВМК, прекаликреин XI, IX, VIII, ф.3

Външен – осъществява се с участието на ф.III, ф.VII

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.