Диференциално броене на левкоцити – Диференциална Кръвна Картина. Методи. Клинично тълкуване на резултатите

Диференцирането и изброяването на левкоцитите се извършва главно по два начина:

  1. Електронни методи. Използват се различни видове апаратура (хемоанализатори) и принципи за диференциране на резултатите (хистограми, микроскопиране с телевизионна камера, протича система с цитохимично диференциране и др.).
  2. Визуално-оптичен метод. За целта са необходими добре направена и оцветена кръвна натривка, микроскоп и обучено лице.

Начин на извършване – изброяването се извършва с имерсионен обектив във втората половина на натривката, защото клетките не са разполагат равномерно по цялата площ. В началото и края се намират повече големи клетки (моноцити, гранулоцити)с малко относително тегло, а в средата повече малки клетки с голямо относително тегло (лимфоцити). Подходящата зона за наблюдение е втората половина на натривката (без четчицата), защото еритроцитите се разполагат един до друг, без да се струпват един върху друг, а морфологията на левкоцитите е най-добре изразена. За да не се повтарят полетата при изброяването то се извършва по схемата на Шилинг по т. нар. меандровидна линия. Най-малкия брой клетки, който трябва да се изброи е 100. Необходимо е винаги едновременно с изброяването на различни видове левкоцити да се оглежда и морфологичната на еритроцитите и тромбоцитите и морфологичните отклонения на левкоцитите (ако има такива).

Клинично тълкуване на резултатите:

Референтни стойности:

(St) пръчкоядрени неутрофилни левкоцити: 3 – 6% (0,14 – 0,54.109/l)

(Sg) сегментоядрени неутрофилни левкоцити: 51 – 67% (7,12 – 7,58.109/l)

(Ly) лимфоцити: 22 – 40% (0,77 – 4,20.109/l)

(Mo) моноцити: 4 – 8% (0,14 – 0,28.109/l)

(Eo) еозинофилни левкоцити: 2 – 4% (0,0 – 0,11.109/l)

(Ba) базофилни левкоцити: 0,25 – 1% (0,0 – 0,11.109/l)

(Pl) плазматични клетки: 0 – 0,5% (0,0 – 0,47.109/l)

Стойностите на Диференциалната Кръвна Картина (ДКК) са релативни, тоест променят се в зависимост от общия брой на левкоцитите без това да е свързано с действителна промяна в стойностите на даден левкоцитен вид. Резултати от ДКК задължително трябва да се тълкуват след съобразяване с общия брой на левкоцитите.

Една от най-честите изменения в ДКК е олевяването. Изразява се в увеличаване процента на пръчкоядрените наутрофили и поява на метамиелоцити, миелоцити, промиелоцити и по-рядко на миелобласти в периферната кръв. Появяването на олевяване говори за инфекциозен процес в организма.

При бактериалните инфекции се наблюдават 3 фази:

1. Остър стадии, в който се увеличават неутрофилите като активно фагоцитиращи клетки, това увеличение е свързано с олевяването.

2. Стихване на острата фаза, при което неутрофилите и олевяването намаляват, а се увеличават моноцтите)

3. Оздравяване – увеличават се лимфоцитите и еозинофилите

Неутрофилия – щаб и сигмент са увеличени при сепсис, абцеси, бронхопневмонии.

Неутропения – щаб и сигмент намаляват при тежки бактериални инфекции, вирусни заболявания, хронично възпалителни процеси.

Лимфоцитоза – увеличаване на лимфоцитите. Среща се в оздравителна фаза на остри бактериални инфекции или при хронични възпалителни заболявания.

Лимфопения – намаляване на лимфоцитите в остра фаза на бактериални инфекции, уремия, лечение с цитостатици и др.

Моноцитопения – намаление на моноцитите при тежки септични състояния.

Моноцитоза – увеличение на моноцитите при туберкулоза, вирусни пневмонии и цироза.

Еозинофилия – увеличение на еозинофилните клетки. Важен признак при алергични заболявания – астма, уртикария, колит, гастрит, бронхит и при паразитни заболявания (ехинокок, глисти, фасциолоза).

Еозинопения – намаление на еозинофилите, при тежки инфекциозни заболявания

Базофилия – увеличаване на базофилните левкоцити при хемолитични анемии, диабет, токсични състояния и плазматични клетки, при вирусни инфекции, хепатит, скарлатина, моненуклеаза.

левкоцити

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.