Функционална морфология на бъбрека

отделителна системаОтделителната система образува, съхранява и отделя урината. Тя включва бъбреците, уретерите, пикочният мехур и уретрата. Бъбреците са основният орган на отделителната система. Те са много сложни както в анатомично, така и във функционално отношение.

Функции на бъбреците.

Функциите на бъбреците са хомеостатични и защитни.

 • • Бъбреците имат екскреторна функция – те обезвреждат и отделят вещества, които при натрупване в организма могат да преизвикват отравяне:
 • • Крайни продукти на обмяната на веществата – урея, пикочна киселина, креатинин, амониеви съединения;
 • • Чужди за организма екзогенни съединения
 • • Лекарства (екзобионти);
 • • Бъбреците отделят излишните за организма вода и електролити.

Отделянето (екскрецията) очиства кръвта и участва в поддържането на хомеостазата. На ден в бъбреците се филтрират 180 l плазма.

 • •Една от водещите функции на бъбрека е водоотделителната. Тя се свежда не толкова до отделянето на вода, колкото до нейното запазване в организма в необходимите за него количества. В същност се касае за водосъхраняваща функция. Извеждайки нужното количество вода от организма, бъбреците регулират обема и състава на плазмата и ектрацелуларната течност.
 • Бъбреците поддържат алкално-киселинното равновесие, като осъществяват екскрецията на излишните Н+ и реабсорбцията на НСО3-
 • •Бъбреците обезпечават постоянството на водния баланс на организма и стабилността на осмолалитета на телесните течности, като регулират обема на урината и съдържанието на разтворени вещества в нея.
 • •Бъбреците са активен метаболитен орган – в тях се осъществява глюконеогенеза (формиране на глюкоза).
 • •Бъбреците са активен ендокринен орган. Те синтезират и секретират ренин, агиотензин II, простагландини, кинини, еритропоетин, калцитриол.

Бъбречните хормони участват в регулацията на съдовия тонус и кръвното налягане, на еритропоезата и на калциево-фосфорната обмяна.

морфология на бъбрекаОтделителната функция на бъбрека (уринообразуването) е само следствие и сумарен ефект от многобройните функции на бъбрека, които осигуряват постоянството на вътрешната среда на организма. В образуването на урината участват всички отдели на нефрона. Съставът на крайната урина, постъпваща в уретерите, се определя от три процеса:

 • Гломерулна филтрация
 • Тубулна реабсорбция
 • Тубулна секреция

Паренхимът на бъбрека е представен от външен отдел – кора и вътрешен – медула.

Бъбреците са богато кръвоснабдени – при покой те получават около 1300 ml кръв за минута, което е 25 % от МОС.

морфология на бъбрекаОсновната структурно-функционална единица на бъбрека е нефронът. Бъбрекът на човек съдържа 1 200 000 нефрона. Всеки нефрон е изграден от малпигиево телце (капсула на Бауман и глумерул) и бъбречни каналчета (тубули) – проксимални, бримка на Хенле, дистални и събирателни. Има два типа нефрони:

 • • кортикални (гломерулите им са разположени във външните 2/3 на кората, бримките им са къси и достигат до външната медула) и
 • • юкстамедуларни. (гломерулите им са разположени във вътрешната 1/3 на кората, бримките им са дълги и достигат до вътрешната медула – до бъбречните папили).

морфология на бъбрека

нефрон

устройство на нефрона

устройство на нефрона

Гломерул

гломерул

В съдовия полюс на гломерула аферентна артериолка образува снопче от капиляри, вмъкнати в разширения сляп край на нефрона – Баумановата капсула, която е изградена от два различни по структура листа – висцерален и париетален. Гломерулните капиляри дренират (обединяват се) в по-тънката еферентна артериолка, която по-нататък преминава в перитубулна капилярна мрежа.

гломерули

Двата листа на Баумановата капсула образуват цепковидно пространство, от което започва проксималното извито каналче. Кръвта в гломерулните капиляри се отделя от гломерулния филтрат в капсулата чрез два клетъчни слоя, които формират филтрационната мембрана – 1) фенестрирания ендотел на капилярите и 2) подоцитите (специализираният епител на висцералния лист на капсулата, който лежи върху капилярите и образува крачета) и 3) базалната мембрана между тях. Между съседните капиляри в гломерула се намират звездовидни мезангиални клетки, които могат да се съкращават, да свързват имунни комплекси и да секретират различни биологичноактивни субстанции. Мезангиалните клетки играят роля в регулацията на гломерулната филтрация.

гломерул

Бъбречните каналчета (тубули) са проксимално извито каналче, бримка на Хенле (низходящо и възходящо рамо), дистално извито каналче и събирателно каналче. В мястото, където дебелият сегмент на възходящото рамо на бримката на Хенле достига гломерула на не-фрона и преминава близо до аферентната артериола, се намира юкстагломеруларният апарат, (ЮГА), който изпълнява регулаторни функции – свързан е със секрецията на ензима ренин.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.