Токсоплазмоза (придобита, вродена)

Определение. Токсоплазмозата е зооантропоноза, разпространена сред хората, домашните и дивите животни. Протича остро и безсимптомно. Тя спада към опортюнистичните паразитози, индикаторни при болни от СПИН.
Етиология. Причинителят е едноклетъчен паразит Toxoplasma gondii от род Toxoplasma.
токсоплазмозаСъществува в 3 форми:

  • трофозоит – има полулунна форма и се открива в острия стадий на заболяването. Притежава голямо ядро, апарат на Голджи, ендоплазматичен ретикулум, митохондрии, рибозоми и други органели.
  • циста – има сферична форма, зърнеста структура наблюдава се в хроничния стадий на заболяването и може да просъществува с години
  • ооциста – има кръгла или овална и се наблюдават през половия цикъл на развитие на паразита. Отделят се с фекалиите на домашни котки.

 

Биологичен цикъл. Още в първите няколко часа след попадане във възприемчиви животни токсоплазмозите проникват в клетките на гостоприемникa. Тук те наедряват, окръглят се и започват безполово размножаване, чрез делене. Натрупват се много дъщерни паразити т. н. псевдоцисти, които бързо се разрушават и освободените токсоплазмози попадат в нови клетки и цикъла се повтаря. Паразитемията трае около 2-3 месеца.

Образуването на антитела в макроорганизма потиска процеса на размножаване и част от токсоплазмозите загиват. Само в някои органи, тъкани и системи (ЦНС, миокард, очи, мускулатура) те се запазват и от тях се формират цистите на паразита.

Когато токсоплзмозите попаднат в представители на семейство Felidae (котки), се осъществява и полов тип на размножаване. Той се извършва в чревния епител, като преминава фази на: шизогония, гаметогония. Оформените ооцисти се изхвърлят чрез фекалийте навън.

токсоплазмоза

Епидемиология. Източник, резервоар на инвазията и крайно гостоприемници са домашните и диви животни от семейство Felidae – котка, тигър, леопард и др. Междинни гостоприемници са предимно гризачите, други бозайници, човека и някои птици.

Механизмът на заразяване е алиментарен (перорален). Заразяването става при консумиране на недобре термично обработено место съдържащо цисти, при поглъщане на ооцисти отделени от котката при пряк контакт или чрез замърсени ръце, плодове, зеленчуци. Възможно е трансплацентарно предаване на заболяването от майката на плода.

 

Клинична картина. Токсоплазмозата протича най-често латентно, без изразена клинична картина. Различават се вродена и придобита токсоплазмоза.

  • Вродена – може да има само у деца които са родени от майки, заразени за първи път но време на бременност. Възможен е спонтанен аборт, а в последните месеци мъртво раждане, Ако плодът не загине, може да се роди с множество увреждания, очни поражения, умствена изостаналост, уродства. Симптомите могат да се проявят веднага след раждането, в по-късните месеци или период от живота на детето. Жени които са прекарали токсоплазмоза преди бременността и с висок титър на антитела, не предават заразата на плода.
  • Придобита – проявява се в различна възраст, като тежестта и зависи от засегнатите органи. Най-честа е лимфо-жлезната форма, очни възпаления, гастроентерити, церебрална форма. При болни от СПИН протича като тежък менингоенцефалит.

 

Диагностика.

Материал за изследване: при вродена токсоплазмоза – кръвен серум, ликвор, биопсия от плацента, кръв от пъпната връв. При придобита токсоплазмоза – кръвен серум за имунодиагностика, биопсичен материал от лимфен възел, пунктат от органи (черен дроб, слезка, матка)

Методи за изследване – прилагат се 2 групи методи – морфодиагностични и серологични.

1. Морфодиагностични

  • Микроскопиране на нативен препарат от ликвор. Капка от седимент от ликвор се поставя върху предметно стъкло, покрива се с покривно стъкло и веднага се микроскопира със светлинен микроскоп при увеличение 400х. Токсоплазмозите са безцветни с полулунна форма.
  • Микроскопиране на оцветен препарат по Романовски-Гимза. От взетия материал се прави намазка или отпечатък върху почистено и обезмаслено предметно стъкло, изсушава се на стайна температура, фиксира се в метилов или етилов алкохол. Оцветява се по Романовски-Гимза и се микроскопира със светлинен микроскоп при увеличение 1000х. Наблюдават се оцветен трофозоити и цисти – ядрата в червено, а цитоплазмата в синьо.

 

2. Инокулиране на клетъчни култури. Откриват се групички от тахизоити на Т. gondii в клетките и свободни екстрацелуларни паразити с полулунна форма.

3. Имунологични методи – широко приложение намират различни серологични методи като РПХА, ELISA и др.

 

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.