Биосфера

     Биосферата е съвкупност от живите организми, обитаващи: атмосферата, хидросферата, литосферата и педосферата. В същност биосферата е една планетарна биосистема, в която процесите на кръговрата на веществата и потока на енергия са взаимно свързани. Биосферата е една непрекъснато развиваща се система и е резултат от продължителната еволюция на живите същества. Според учените еволюцията на органичния сват е преминала през няколко етапа: 1-ия се характеризира с появата на биотичния кръговрат на веществата и появата на литосферата като земна обвивка; 2-рия се характеризира с появата на многоклетъчните организми и усложняване на цикличните структури на живот. Тези 2 етапа са т. нар. биогенеза. Следващите етапи се характеризират с появата на човека, с биотехносферата и също така със сферата на разума.

Ако обобщим всичко това, то БИОСФЕРТА се състои от 3 основни компонента:

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ
МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА
ПРОДУКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ
Най-съществена роля играят живите организми, точно затова се смята, че биосферата е светът на живите организми. Организмите не са безредно разпространени в биосферата, те не живеят изолирано и извън заобикалящата ги среда. Съжителствата на организмите върху дадена територия се наричат ценози.

Съвкупността от всички растения се нарича – фитоценоза;
Животните – зооценоза;
Микроорганизмите – микробиоценоза.
Обединението на живите организми съответстващо по състав, брой на видовете и индивидите на някакви средни условия на живот в средата която обитават се нарича биоценоза.

 

 

С появата на човека, за биосферата настъпва един нов етап на развитие. Никои друг организъм до тогава не е предизвиквал толкова големи и толкова бързи изменения в нея. Първата рязка промяна в степента на това влияние идва с овладяването на огъня. Влиянието, което могли да указват първобитните хора върху природата било нищожно. Но човекът непрекъснато увеличавал своите умения, било в ловуването, земеделието, започнал да увеличава и знанията си за околния свят. Наблюденията над това го научили, че от семената на растенията излизат нови растения и той започнал да засажда семена покрай мястото където живеел и очаквал тяхното поникване. Така с появата на земеделието хората започнали да водят заседнал начин на живот. Обаче вече употребата на огъня, отглеждането на растения и ловуването на животни в един и същи район, започнало осезателно да влияе все повече и повече върху екосистемите. Като добавим, че нараснало опитомяването на животни и започването да се отглеждат като домашни животни, трябвало да се осигурят и повече пасища.

От тук вече ролята на човека в биосферата станала осъзнателна. Чрез земеделието и животновъдството, човек се осигурявал по-добре с храна. Това позволило и нарастването на числеността на хората, а от там нараснало и влиянието върху биосферата. Предполага се, че изчезването на пещерната мечка, мамутите и други едри бозайници е станало именно с намесата на човека. Осъзнателното влияние на човека върху биосферата започва преди 5-10 хиляди години. През този период нараснал значително броя на хората , както и значително се усъвършенствали и оръдията на производството. Заседналият начин на живот и неефективното земеделие, както и опожаряването на горите, довело до увеличаване на ерозията. Плодородието намаляло и хората били принудени да напуснат земите си. Може би това е причината за голямото преселение на народите. Там където по-дълго са живеели древните народи, днес земята е оголена, силно ерозирала и загубила плодородието си. През последните десетилетия наблюдаваме най-голямото отрицателно влияние на човека върху биосферата. Първоначално откриването на парната машина, откриването на електричеството и на атомната енергия превърнало човека в един от най-силните фактори влияещи на биосферата. Това влияние е съизмерно с природните сили. Например един вулкан за 1 година изхвърля около 1 милиард тона лава. Човек за същото време излива почти същото количество бетон. Заводите ни изхвърлят около 6 млрд. тона въглероден диоксид. Днес повече от една трета от хората живеят в градовете. Някои от тях са супер големи до 100 или повече километра в диаметър. Там има купища струпан метал, бетон, асфалт, индустриални зони замърсяващи въздуха, транспорт чийто шум надминава нормите. Това е именно съвременната ни околна среда, където живеят няколко милиарда човека. Това се нарича ТЕХНОСФЕРА, която човек сам създава и живее в нея. В тази техносфера, градините и парковете ни са жалки остатъци от природата ни.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.