Биосфера

     Биосферата е съвкупност от живите организми, обитаващи: атмосферата, хидросферата, литосферата и педосферата. В същност биосферата е една планетарна биосистема, в която процесите на кръговрата на веществата и потока на енергия са взаимно свързани. Биосферата е една непрекъснато развиваща се система и е резултат от продължителната еволюция на живите същества. Според учените еволюцията на органичния сват е преминала през няколко етапа: 1-ия се характеризира с появата на биотичния кръговрат на веществата и появата на литосферата като земна обвивка; 2-рия се характеризира с появата на многоклетъчните организми и усложняване на цикличните структури на живот. Тези 2 етапа са т. нар. биогенеза. Следващите етапи се характеризират с появата на човека, с биотехносферата и също така със сферата на разума.

Ако обобщим всичко това, то БИОСФЕРТА се състои от 3 основни компонента:

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ
МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА
ПРОДУКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ
Най-съществена роля играят живите организми, точно затова се смята, че биосферата е светът на живите организми. Организмите не са безредно разпространени в биосферата, те не живеят изолирано и извън заобикалящата ги среда. Съжителствата на организмите върху дадена територия се наричат ценози.

Съвкупността от всички растения се нарича – фитоценоза;
Животните – зооценоза;
Микроорганизмите – микробиоценоза.
Обединението на живите организми съответстващо по състав, брой на видовете и индивидите на някакви средни условия на живот в средата която обитават се нарича биоценоза.

 

 

С появата на човека, за биосферата настъпва един нов етап на развитие. Никои друг организъм до тогава не е предизвиквал толкова големи и толкова бързи изменения в нея. Първата рязка промяна в степента на това влияние идва с овладяването на огъня. Влиянието, което могли да указват първобитните хора върху природата било нищожно. Но човекът непрекъснато увеличавал своите умения, било в ловуването, земеделието, започнал да увеличава и знанията си за околния свят. Наблюденията над това го научили, че от семената на растенията излизат нови растения и той започнал да засажда семена покрай мястото където живеел и очаквал тяхното поникване. Така с появата на земеделието хората започнали да водят заседнал начин на живот. Обаче вече употребата на огъня, отглеждането на растения и ловуването на животни в един и същи район, започнало осезателно да влияе все повече и повече върху екосистемите. Като добавим, че нараснало опитомяването на животни и започването да се отглеждат като домашни животни, трябвало да се осигурят и повече пасища.

От тук вече ролята на човека в биосферата станала осъзнателна. Чрез земеделието и животновъдството, човек се осигурявал по-добре с храна. Това позволило и нарастването на числеността на хората, а от там нараснало и влиянието върху биосферата. Предполага се, че изчезването на пещерната мечка, мамутите и други едри бозайници е станало именно с намесата на човека. Осъзнателното влияние на човека върху биосферата започва преди 5-10 хиляди години. През този период нараснал значително броя на хората , както и значително се усъвършенствали и оръдията на производството. Заседналият начин на живот и неефективното земеделие, както и опожаряването на горите, довело до увеличаване на ерозията. Плодородието намаляло и хората били принудени да напуснат земите си. Може би това е причината за голямото преселение на народите. Там където по-дълго са живеели древните народи, днес земята е оголена, силно ерозирала и загубила плодородието си. През последните десетилетия наблюдаваме най-голямото отрицателно влияние на човека върху биосферата. Първоначално откриването на парната машина, откриването на електричеството и на атомната енергия превърнало човека в един от най-силните фактори влияещи на биосферата. Това влияние е съизмерно с природните сили. Например един вулкан за 1 година изхвърля около 1 милиард тона лава. Човек за същото време излива почти същото количество бетон. Заводите ни изхвърлят около 6 млрд. тона въглероден диоксид. Днес повече от една трета от хората живеят в градовете. Някои от тях са супер големи до 100 или повече километра в диаметър. Там има купища струпан метал, бетон, асфалт, индустриални зони замърсяващи въздуха, транспорт чийто шум надминава нормите. Това е именно съвременната ни околна среда, където живеят няколко милиарда човека. Това се нарича ТЕХНОСФЕРА, която човек сам създава и живее в нея. В тази техносфера, градините и парковете ни са жалки остатъци от природата ни.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.