Земетресения

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕДИЦИНСКАТА ОБСТАНОВКА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАЩИТНИТЕ И ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ

І. Определение.
Земетресението е природно явление, възникващо при внезапни размествания на земните пластове, разриви на кората и по-дълбоките слоеве на Земята.

ІІ. Причини за възникване на земетресение:

  1. Вулканични.
  2. Тектонични.
  3. Пропадане на пещери и галерии.
  4. Дейност на човека – подземни и надземни взривове.
  5. Космически – при падане на метеорити, комети и др.

ІІІ. Основни понятия и параметри.

1. Основни понятия:

а/ хипоцентър – мястото на зараждане на сеизмичните вълни;

б/ епицентър – проекция на хипоцентъра върху повърхността на земята;

заметресение

земетресение2. Основни параметри. Те характеризират силата и характера на земетресението:

а/ дълбочина на огнището – това е разстоянието от хипоцентъра до епицентъра; според дълбочината на огнището земетресенията биват:
•

повърхностни – до 60 км;
•земетресение

междинни – от 61 до 300 км;
•

дълбоко-фокусни – от 301 до 700 км;

Колкото по-повърхностни са огнищата, толкова вероятността от поява на земни трусове е по-голяма.

б/ магнитуд – характеризира енергията, която се отделя в огнището; определя се чрез магнитудната скала на Рихтер, която дава представа за трептенията на земната повърхност в зависимост от отделената енергия в единици от 0 до 8,9, т.е. характеризира силата на източника; според тази скала земетресение с единица по-голям магнитуд /М/ отделя 33 пъти повече енергия;

в/ интензитет – характеризира интензивността на енергията по земната повърхност; определя се чрез Интензитетната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник, която характеризира нарастването на труса в различни балове /12 степени/; чрез тази скала се отчита разрушителната сила на земетресението; земетресение с единица по-голяма степен е с два пъти по-голяма сила;
Всяко земетресение се проявява с 1 магнитуд, но с различни степени в отделните райони на разпространение.

 

ІV. Характеристика на пораженията.

Земетресенията предизвикват катастрофална ситуация, характеризираща се с унищожаване на материални ценности, нарушаване на нормалния начин на живот, жертви и пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ.

Земетресението като бедствие има следните основни характеристики:

1. Засягат се обширни територии с масови разрушения.

2. Възникват вторични огнища на поражение:

а/ огнище на химическо заразяване;

б/ пожари – при разрушаване на взривоопасни и леснозапалими обекти;

в/ цунами вълни – вълни с височина 10 и повече метра; възникват най-често в Шелфовата зона на Черно море при М-7 и дълбочина на водния слой 100 м.;

г/ катастрофални свлачища;

д/ създаване на тежка епидемична обстановка;

Всички тези характеристики на общата обстановка при земетресение дават основание за възникване на много тежка медицинска обстановка:
• появяват се голям брой пострадали;
• пораженията са много разнообразни по характер: травматични увреждания, отравяния, термични поражения, удавяния, радиационни поражения, инфекциозни заболявания и др.

 

земетресение

V. Характеристика на основните профилактични мероприятия.

Основни профилактични мероприятия, подпомагащи подготовката за действие при земетресения са:

1. Прогнозиране на земетресенията. Прогнозирането се извършва по метода ВАН, който се основава на регистрирането на естествени земни електрически токове. С този метод се прогнозира с голяма точност епицентъра на земетресението, но не може да се прогнозира силата му.

2. Създаване на сеизмични станции и система за оповестяване. Ролята на тези станции е да регистрират земните трусове. В България са създадени 13 сеизмични станции.

3. Научно обосновано антисеизмично строителство. По устойчиви на разрушаване при земетресение са ниските, симетрични сгради.

4. Предварително определяне на подстъпите към болниците в случай на непроходимост на техните входове /поради затрупване/. Всяка болница в район с висока сеизмичност трябва да има вертолетна площадка.

земетресение5. Системна подготовка на населението, която включва:

а/ обучение за поведение при земетресение;

б/ провеждане на ситуационни учения, съобразно задачите на отделните категории обучаеми;

6. Изграждане и подготовка на формирования и екипи.

7.Осигуряване на необходимите материални, технически и медицински средства за действие при земетресение.

 

VІ. Характеристика на спасителните мероприятия.
При възникване на земетресение:

1. Силите и средствата на Главна дирекция „Гражданска Защита” /ГЗ/ трябва да са в постоянна готовност за незабавно действие.

2. Снабдяването с необходимите материални и технически средства се организира според особеностите на региона и възможните последици.

3. В предварителния план за действие при земетресение, трябва да се планират дублиращи органи за управление, сили и средства в случай, че първоначално формираните излязат от строя.

4. Трябва да е създадена система за оповестяване и свързочна система, която да се поддържа в постоянна готовност.

5. Организира се разузнаване /общо и медицинско/ на мащабите на земетресението и последствията от него.

6. Района на земетресението се отцепва и се поставя охрана. Следи се за поддържане на обществения ред и опазване на държавното и лично имущество. Води се отчет на гражданското население. Извършва се идентификация на загиналите.

7. Организира се евакуация на населението, селскостопанските животни и материалните ценности в безопасни райони.

8. Оказва се медицинска помощ на пострадалите. Организира се тяхната евакуация и настаняване в болнични заведения.

9. Организира се изхранването на пострадалото население.

10. Създават се максимални възможности за нормални условия на живот на хората.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.