Периодичен закон и периодична система

менделеевПериодичен закон. През 1869 г. Големият руски учен Д. И. Менделеев, правейки опит да систематизира познатите по негово време химични елементи, прозря, че с нарастването на относителните атомни маси свойствата на химичните елементи и на съединенията им се изменят периодично.
На основата на открития от него природен закон той създаде пълната естествена класификация на химичните елементи – периодичната система. Тя е табличен израз на периодичен закон. По-късно е установено, че в нея всеки елемент заема място, определено от броя на протоните в ядрото му. Прието е поредният номер на елемента да се бележи със Z.

Откриването на периодичния закон е едно от най-големите обобщения не само в химичната наука, но и в цялото естествознание.

Структура на периодичната система. Периодичната система се състои от 7 периода и 8 групи.

Периодът е хоризонтален ред от химични елементи, подредени по възходящ ред на относителните им атомни маси, чиито свойства закономерно се изменят. Всеки период, с изключение на първия, започва с алкален елемент и завършва с благороден елемент.

Първи, втори и трети период се състоят от по един ред. Наричат се малки периоди. Първият ред съдържа 2 елемента, а вторият и третият по осем. Четвърти, пети и шести период се състоят от по два реда и съдържат съответно по 18 и 32 елемента. Те са големи периоди. Седмият период е незавършен.

периодична система

Химичните елементи с номера от 58 до 71 имат свойства, които са много сходни със свойствата на лантана и трябва да се поместят в неговата клетка. Те се наричат лантаноидни и са изведени в отделен ред. Аналогично е разположението и на елементите с поредни номера от 90 до 103. Те са наречени актиноидни, защото свойствата им са много сходни с тези на актиния.

Периодична система – група в периодичната система:

Това е вертикален ред от химични елементи, подредени по възходящ ред на относителните им атомни маси. Всяка група се състои от две подгрупи: главна подгрупа или А група, и вторична подгрупа или Б група.
А групите са изградени от елементи от малките и от големите периоди. В 8А група са разположени благородните елементи
Б групите включват елементи само от големите периоди. Тези елементи се наричат преходни елементи. Елементите от 8Б група са подредени в три хоризонтали реда, наречени триади. Групите включват елементи със сходни свойства.

периодична система

Характеристика на химичните елементи по периоди и по групи.

Характерът на химичните елементи и свойствата на техните съединения се изменят закономерно в периодичната система.
В периодите с увеличаване на относителните атомни маси на елементите химичният им характер се променя от метален към неметален. Металният характер постепенно отслабва, а неметалният се засилва. Химичната активност на атомите на елементите към кислорода отслабва, а към водорода се засилва.
В А групите с увеличение на относителните атомни маси на химичните елементи техният метален характер се засилва. Нараства химичната им активност към кислорода и към неметалите. Не металният химичен характер на елементите от главните подгрупи, обратно отслабва. Постепенно отслабва химичната активност на атомите на елементите към водорода и към металите.

Химичните елементи с най-силно изразен метален характер се намират в левия долен ъгъл на периодичната система, а с най-силно изразен неметален – в десния горен ъгъл.
Химичните елементи с метален характер образуват прости вещества метали, основни оксиди и хидроксиди, а водородните им съединения (хидриди) са с йонен строеж.
Химичните елементи с неметален характер образуват прости вещества неметали, техните оксиди са киселинни и на тях им отговарят кислородсъдържащи киселини. Те образуват водородни съединения с молекулен строеж.

Простите вещества на елементите с двойствен характер са метали. Те образуват амфотерни оксиди и хидроксиди.
По периодите от ляво на дясно свойствата на оксидите се променят постепенно от основни към киселинни. Закономерно се изменя и валентността на елементите. Висшата валентност на елементите към кислорода съвпада с номера на групатa, а валентността на елементите спрямо водорода расте от първа до четвърта, след което намалява до първа.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.