Земетресения

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕДИЦИНСКАТА ОБСТАНОВКА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАЩИТНИТЕ И ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ

І. Определение.
Земетресението е природно явление, възникващо при внезапни размествания на земните пластове, разриви на кората и по-дълбоките слоеве на Земята.

ІІ. Причини за възникване на земетресение:

  1. Вулканични.
  2. Тектонични.
  3. Пропадане на пещери и галерии.
  4. Дейност на човека – подземни и надземни взривове.
  5. Космически – при падане на метеорити, комети и др.

ІІІ. Основни понятия и параметри.

1. Основни понятия:

а/ хипоцентър – мястото на зараждане на сеизмичните вълни;

б/ епицентър – проекция на хипоцентъра върху повърхността на земята;

заметресение

земетресение2. Основни параметри. Те характеризират силата и характера на земетресението:

а/ дълбочина на огнището – това е разстоянието от хипоцентъра до епицентъра; според дълбочината на огнището земетресенията биват:
•

повърхностни – до 60 км;
•земетресение

междинни – от 61 до 300 км;
•

дълбоко-фокусни – от 301 до 700 км;

Колкото по-повърхностни са огнищата, толкова вероятността от поява на земни трусове е по-голяма.

б/ магнитуд – характеризира енергията, която се отделя в огнището; определя се чрез магнитудната скала на Рихтер, която дава представа за трептенията на земната повърхност в зависимост от отделената енергия в единици от 0 до 8,9, т.е. характеризира силата на източника; според тази скала земетресение с единица по-голям магнитуд /М/ отделя 33 пъти повече енергия;

в/ интензитет – характеризира интензивността на енергията по земната повърхност; определя се чрез Интензитетната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник, която характеризира нарастването на труса в различни балове /12 степени/; чрез тази скала се отчита разрушителната сила на земетресението; земетресение с единица по-голяма степен е с два пъти по-голяма сила;
Всяко земетресение се проявява с 1 магнитуд, но с различни степени в отделните райони на разпространение.

 

ІV. Характеристика на пораженията.

Земетресенията предизвикват катастрофална ситуация, характеризираща се с унищожаване на материални ценности, нарушаване на нормалния начин на живот, жертви и пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ.

Земетресението като бедствие има следните основни характеристики:

1. Засягат се обширни територии с масови разрушения.

2. Възникват вторични огнища на поражение:

а/ огнище на химическо заразяване;

б/ пожари – при разрушаване на взривоопасни и леснозапалими обекти;

в/ цунами вълни – вълни с височина 10 и повече метра; възникват най-често в Шелфовата зона на Черно море при М-7 и дълбочина на водния слой 100 м.;

г/ катастрофални свлачища;

д/ създаване на тежка епидемична обстановка;

Всички тези характеристики на общата обстановка при земетресение дават основание за възникване на много тежка медицинска обстановка:
• появяват се голям брой пострадали;
• пораженията са много разнообразни по характер: травматични увреждания, отравяния, термични поражения, удавяния, радиационни поражения, инфекциозни заболявания и др.

 

земетресение

V. Характеристика на основните профилактични мероприятия.

Основни профилактични мероприятия, подпомагащи подготовката за действие при земетресения са:

1. Прогнозиране на земетресенията. Прогнозирането се извършва по метода ВАН, който се основава на регистрирането на естествени земни електрически токове. С този метод се прогнозира с голяма точност епицентъра на земетресението, но не може да се прогнозира силата му.

2. Създаване на сеизмични станции и система за оповестяване. Ролята на тези станции е да регистрират земните трусове. В България са създадени 13 сеизмични станции.

3. Научно обосновано антисеизмично строителство. По устойчиви на разрушаване при земетресение са ниските, симетрични сгради.

4. Предварително определяне на подстъпите към болниците в случай на непроходимост на техните входове /поради затрупване/. Всяка болница в район с висока сеизмичност трябва да има вертолетна площадка.

земетресение5. Системна подготовка на населението, която включва:

а/ обучение за поведение при земетресение;

б/ провеждане на ситуационни учения, съобразно задачите на отделните категории обучаеми;

6. Изграждане и подготовка на формирования и екипи.

7.Осигуряване на необходимите материални, технически и медицински средства за действие при земетресение.

 

VІ. Характеристика на спасителните мероприятия.
При възникване на земетресение:

1. Силите и средствата на Главна дирекция „Гражданска Защита” /ГЗ/ трябва да са в постоянна готовност за незабавно действие.

2. Снабдяването с необходимите материални и технически средства се организира според особеностите на региона и възможните последици.

3. В предварителния план за действие при земетресение, трябва да се планират дублиращи органи за управление, сили и средства в случай, че първоначално формираните излязат от строя.

4. Трябва да е създадена система за оповестяване и свързочна система, която да се поддържа в постоянна готовност.

5. Организира се разузнаване /общо и медицинско/ на мащабите на земетресението и последствията от него.

6. Района на земетресението се отцепва и се поставя охрана. Следи се за поддържане на обществения ред и опазване на държавното и лично имущество. Води се отчет на гражданското население. Извършва се идентификация на загиналите.

7. Организира се евакуация на населението, селскостопанските животни и материалните ценности в безопасни райони.

8. Оказва се медицинска помощ на пострадалите. Организира се тяхната евакуация и настаняване в болнични заведения.

9. Организира се изхранването на пострадалото население.

10. Създават се максимални възможности за нормални условия на живот на хората.

Share Button
Updated: 10/11/2014 — 08:24

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Любопитко © 2010 - 2015 Всички права запазени! Frontier Theme