Серумни белтъци – обща класификация и биологични функции

Биологичните течности и особено кръвната плазма съдържат разнородна смес от белтъци в различна концентрация. Над 100 вида белтъци са с изяснена структура и физикохимични свойства. Серумните белтъци се разделят основно на 2 групи:

  1. прости – протеини
  2. сложни – протеини, които се състоят от белтъчна част и простетична група

 

Изолираните досега плазмени протеини се различава помежду си по редица свойства:

  1. Различия в концентрацията (Албумин 50 g/l a IgE 50 µg/l)
  2. Различия във физикохимичната характеристика
  3. Различна електрофоретична подвижност
  4. Различна функция
  5. Различна небелтъчна съставка

 

Функции на белтъците:

1. Транспортна функция

• Свързване на вода и поддържане на КОН – албумина и α- глобулините (колоидо-осмотично налягане)

• Свързване на различни хормони (тироксинсвързващ белтък) – неспецифично свързване

• Екзо- и ендогенни вещества (билирубин , Мастни киселини , багрила и др.)

• Свързване на неорганични компоненти – Fe (трансферин) , Cu (церулоплазмин) , Zn (α- гликопротеин)

• Свързване на Hb – хаптоглобин – Компенсаторна функция при хемолиза на Erys

• Свързване на липиди – липопротеини

• Свързване на витамини – Ретинол-свързващ белтък (транскобаламин)

 

2. Каталитична функция

• Ензими- Трансаминази, Фосфатази

• Ензимни инхибитори- Антитрипсин

• Фактори на кръвосъсирването

• Фактори на фибринолизата- Проензими

• Пептидни хормони (ACTH соматотропен хормон, тироксин, ФЦХ , ЛХ)

• Хормоносвързващи белтъци- тироксинсвързващи белтъци

 

3. Защитна функция (антителна) – Ig , Кръвногрупови антитела

4. Пластична функция

5. Самовъзпроизвеждане на биологични системи – нуклеинови к-ни

6. Източник на енергия

7. Съкратителна активност – актин, миозин, тропонин, тропомиозин

8. Хомеостатична функция

9. Буферна функция

10. Влияние върху кръвния вискозитет

11. Поддържане на колоидния стабилитет на кръвта

серумни белтъци

Share Button
Updated: 01/09/2014 — 09:51

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Любопитко © 2010 - 2015 Всички права запазени! Frontier Theme