Бедствия и медицина

Медицина на бедствените ситуации

пожар     Събитията предизвикани от природни явления или човешка дейност в размери, които застрашават живота и здравето на населението, имуществото или околната среда се наричат бедствия. Причина за бедствия могат да бъдат например земетресенията, вулканични изригвания, пожари, наводнения, свлачища, лавини, урагани, торнадо, цунами, обгазявания, силницунами замърсявания на въздуха с химически или биологични замърсители, промишлени аварии, взривове и др. В подобни ситуации се налага предприемането на мерки по защита и спасяване на населението и доколкото е възможно предотвратяването на по-големи щети, понякога и с участието на специализирани звена, техника и специални ресурси.

Независимо от характера си, бедствията създават тежка и сложна за действие обстановка на медицинските, противопожарните и др. местни служби при което се налага търсене на допълнителна помощ от други райони на страната, понякога и международна. За добрата ефективност на спасителните операции е необходима много добра организация и координация на действията на отделните служби.

земетресение        Медицината на бедствените ситуации е самостоятелно научно направление, със свои предмет и задачи и играе изключително важна роля за спасяване живота на населението при бедствия и аварии. Адекватната и навременна намеса на медицинските екипи в подобни ситуации е от първостепенно значение за опазване живота на пострадалите.

Share Button
Updated: 16/12/2014 — 00:33

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Любопитко © 2010 - 2015 Всички права запазени! Frontier Theme